Aspergerjev sindrom

avtizem
 

Aspergerjev sindrom je ena od razvojnih motenj oziroma gre za spekter različnih motenj, do katerih pride kot posledice avtizma. Gre v bistvu za obliko avtizma, ki pa ima precej specifične znake oziroma simptome, ki se razlikujejo od znakov avtizma. Zaradi omenjenega sindroma pride do primanjkljajev na različnih pomembnih področjih življenja, vendar pa to še ne pomeni, da oseba s takšnim sindromom ne more živeti tudi čisto samostojno in kakovostno – s primerno podporo je to vsekakor možno, zato je treba narediti vse, da se ji to omogoči oziroma da se jo nauči, kako kljub razvojni motnji živeti kakovostno življenje.

Znaki, da gre za Aspergerjev sindrom

Aspergerjev sindrom se lahko kaže na številne različne načine, ki niso vedno tako očitni kot na primer pri avtizmu (ni nujno, da se pojavijo težave pri govorjenju oziroma je govorno področje celo zelo dobro razvito itd.). Najbolje se kaže v različnih težavah oziroma primanjkljajih, ki jih ima posameznih na socialnem področju in s komunikacijo ter interakcijo z drugimi (ne znajo se vključiti v pogovor, igro itd.), prav tako pa ima lahko težave tudi pri fleksibilnosti mišljenja (ne zna prepoznati mimike ali gest, metafore ali šale razume dobesedno itd.). Dodatno se lahko izraža tudi z različnimi pridruženimi motnjami, kot so na primer:

  • disleksija,
  • motnja pozornosti,
  • hiperaktivnost,
  • diskrapsija,
  • epilepsija itd.

Potrebna je ustrezna podpora

Če želi oseba, ki ima Aspergerjev sindrom, živeti kakovostno in samostojno, potrebuje vso potrebno podporo, ki mu jo lahko omogočimo. Na tak način bo lahko izkoristila svoje potenciale ter postala uspešna v svojem poklicu in tudi na sploh življenju. Težave so sicer pri omenjeni razvojni motnje lahko bolj blage ter tako skorajda neopazne (in tudi ne vedno diagnosticirane) ali pa bolj izrazite, kar se razlikuje od posameznika do posameznika, njegove starosti in drugih dejavnikov. Običajno pa imajo takšne osebe tudi kakšno močno področje, ki jih zelo zanima in se mu ogromno posvečajo, kar naprej govorijo o njem in se ukvarjajo z njim, kar je dobro izhodišče tudi za poklicno pot.