Odvodnjavanje je treba urediti

Odvodnjavanje je zelo pomembno, saj poskrbi za to, da vsa meteorna oziroma odpadna voda varno odteče in pri tem ne povzroči prav nobene škode. Zato je zanj nujno poskrbeti tako pri novogradnjah kot pri vseh drugih objektih, pa tudi na parkiriščih, dvoriščih in povsod drugje, kjer bi lahko meteorna voda zastajala. Zaradi tega lahko nastajajo luže, ob čemer večina ljudi le zamahne z roko. To res ni tako velik problem, vendar pa zaradi meteorne vode lahko nastane tudi večja škoda …

Ko pride do večjega deževja …

Ko pride do večjega oziroma obilnejšega  deževja, pa lahko meteorna voda povzroči tudi veliko večjo škodo, saj začne v primeru, v kolikor odvodnjavanje ni dobro urejeno ali ga sploh ni, ta poplavljati. Vedeti je treba, da voda vedno najde svojo pot, s kanaletami, jaški, odtoki in drugi elementi sistema za odvodnjavanje pa jo usmerimo tja, kjer lahko odteče, ne da bi to koga motilo in ne da bi pri tem nastala kakršna koli škoda.

Vedno gostejša pozidava in vedno močnejše deževje

Glede na to, da so dandanes površine večinoma že zelo pozidane oziroma je pozidava vedno gostejša, je to vsekakor še toliko bolj pomembno. Ureditev mora biti čim bolj celostna in upoštevati vse dejavnike – od gostote poselitve, nagnjenosti terena, kako je za odvajanje meteorne vode poskrbljeno na sosednjih parcelah ali površinah (ceste, parkirišča …).

Dejstvo je namreč, da ne le, da so danes vse površine vedno bolj pozidane, zaradi česar meteorna voda praktično marsikdaj nima kam odteči, ampak se moramo zaradi podnebnih sprememb sprijazniti tudi z vedno večjo količino padavin in z različnimi drugimi vremenskimi nevšečnostmi.

proizvodi za odvodnjavanje
https://www.kanalice.hr/proizvodi-za-odvodnju/

Zaščita objektov pred poplavami

Zato je treba preventivno urediti vse površine in okolico objektov tako, da bodo čim bolj varni za uporabo in da ob močnem deževju ne bo strahu pred tem, da bi voda poplavila ali zalila notranjost. Tega žal sicer ne moremo vedno preprečiti, lahko pa kakovostno in premišljeno urejeno odvodnjavanje vsekakor poskrbi za to, da do tega skorajda ne pride oziroma z njim v največji meri zaščitimo objekte pred poplavami in škodo, ki bi jo lahko povzročila meteorna voda.