Prevajanje ni lahko delo

prevajanje.net
www.prevajanje.net

Prevajanje vsekakor ni lahko delo. Je delo, ki zahteva kar nekaj časa, truda in natančnosti, pa seveda tudi veliko znanja in izkušenj. Že samo ena napačno prevedena beseda ali stavek namreč lahko spremeni pomen celotnega besedila oziroma povzroči, da bralec besedilo razume narobe, kar se vsekakor ne sme zgoditi. Zaradi tega je pri tem delu zelo pomembna natančnost in to, da prevajalec čim bolje pozna tudi področje ali temo besedila. Le tako bo končni izdelek ustrezen, zaradi česar se določeni prevajalci specializirajo za določene zvrsti besedila ali za določena področja (recimo pravna besedila ali za leposlovje).

Natančno in precizno delo

Vsekakor je najpomembnejše, da je pomen besedila v ciljnem jeziku enak kot pomen v izvirnem jeziku. Pri tem je zahtevana velika natančnost oziroma preciznost, pa tudi odlično poznavanje obeh jezikov, pri čemer se mora prevajalec nenehno izpopolnjevati, večkrat obiskati dele sveta, kjer govorijo določen jezik, ter ga čim bolj uporabljati v praksi, da ostaja z njim v stiku ter pozna tudi različne novejše izraze, nova pravila in tako dalje.

Zavedati se je treba tudi različnih kulturnih razlik, če želimo, da je besedilo na koncu ustrezno in tako, kot mora biti: torej, da tudi v ciljnem jeziku deluje verodostojno in prepričljivo ter da bralec ne občuti, da ni bilo že v originalu napisano v njem. Poleg tega pa je zelo pomembno tako to, da je ustrezno prevedena posamezna beseda in se njeni različni pomeni ne izgubijo, kot tudi to, da prevod deluje ustrezno kot celota.

Strokovno prevajanje

Medicinski, pravni, znanstveni, tehnični, finančni in različni drugi prevodi zahtevajo poleg poznavanja izvirnega in ciljnega jezika še dobro poznavanje področja ali teme, ki jo obravnava besedilo. Vsak prevajalec takšnih besedil zato poleg odličnega jezikovnega znanja potrebuje tudi druge veščine, zaradi česar se nekateri specializirajo za določeno področje. Med veščinami, ki jih morajo obvladati tisti, ki se ukvarjajo s tem delom, je zelo pomembno poznavanje strokovnega izrazoslovja oziroma na sploh celotnega področja, na katerega se nanaša prevod.