Siemens segment ogrevanja in prezračevanja

Siemens segment ogrevanja in prezračevanja ponuja široko paleto različnih proizvodov, ki se jih uporablja na tem področju. Gre za prvovrstne izdelke, ki so premišljeno siemens termostatizasnovani in kakovostni, predvsem pa zanesljivo delujejo vrsto let. Še posebej pomembno pa je izpostaviti, da vsi omenjeni izdelki delujejo avtomatizirano, torej se lahko uporabljajo pri avtomatizaciji objektov, s čimer se poskrbi za boljši nadzor nad rabo energije ter s tem tudi za manjšo porabo.

Avtomatizacija objektov in prihranek energije

Siemens Building Technology obsega Siemens segment ogrevanja in prezračevanja, ki je vezan na področje avtomatizacije objektov. Procesi, ki so vezani na objekt, so namreč zelo veliki porabniki energije, z avtomatizacijo teh procesov pa lahko poskrbimo za manjšo porabo energije oziroma za njen prihranek, s čimer se lahko precej zmanjšajo tudi stroški upravljanja objekta.

To je še posebej pomembno pri večjih objektih, kot so industrijski obrati, proizvodne hale in podobno, kjer je zaradi večje kvadrature tudi poraba energije za upravljanje objekta večja, zato je zagotavljanje učinkovitega upravljanja bistvenega pomena za prihranek energije in zmanjševanje stroškov. Stroški energije namreč strmo naraščajo, zato za marsikatero podjetje predstavljajo vedno večji finančni zalogaj. Zaradi tega se podjetja vedno pogosteje srečujejo z izzivom, kako se soočiti s tem in kako poskrbeti za optimizacijo stroškov na področju porabe energije.

Kako poskrbeti za zmanjšanje stroškov in manjšo porabo energije?

Eden od učinkovitih načinov za zmanjševanje porabe energije in s tem tudi za zmanjševanje stroškov, ki so vezani na upravljanje objekta, je gotovo doseganje čim večje energetske varčnosti objekta, ob enem pa je energijo možno privarčevati tudi z avtomatizirano regulacijo procesov, ki so vezani na objekt in njegovo upravljanje.

Za zračenje objekta je na primer nujno treba skrbeti. Za to se lahko skrbi ročno oziroma mehansko, vendar pa to ni vedno najbolj optimalno. Z zračenjem namreč v objekt spuščamo hladen zrak, zaradi česar bo potrebno dodatno gretje, da bomo prostor kasneje zopet ogreli na temperaturo, ki je bila v njem pred tem. S pomočjo sodobne tehnologije pa je možno prostor zračiti na pameten in energetsko varčen način, ob enem pa se da te procese tudi avtomatizirati tako, da se vsakodnevno ob določenih urah izvajajo samodejno in zanje ni treba posebej skrbeti. Zračenje je namreč najbolj učinkovito, če se ga izvaja v rednih intervalih in točno določen čas. Pametna tehnologija oziroma krmiljenje procesov torej omogoči regulacijo zračenja tako, da to poteka kar se da optimalno tako z vidika čim boljše prezračenosti prostorov kot tudi z vidika čim nižje porabe energije. Enako pa velja tudi za gretje objekta in vse ostale procese, vezane nanj.

Enostavno upravljanje objektov

Upravljanje objektov z avtomatizacijo doseže nov nivo, saj sta mogoča veliko boljši nadzor in regulacija. Pametno elektronsko krmiljenje poskrbi za ustrezno regulacijo glede na urnik, zunanje temperature in druge dejavnike, ki vplivajo na potrebe po gretju ali zračenju prostorov. S tem se lahko poraba energije učinkovito zmanjša, in to na enostaven način. Siemens segment ogrevanja in prezračevanja namreč nudi vso potrebno opremo v ta namen, ki se v praksi zelo dobro obnese pri upravljanju objektov in pametnem elektronskem krmiljenju različnih procesov, ki so vezani nanje.